Voda

Dodáváme jen kvalitní vodu

Naše společnost dodává přírodní pramenitou vodu, splňující Vyhlášku č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, kterou se zavádějí Evropské standardy.
Tato voda je distribuována ve vratných ekologických obalech o objemu 18,9 L nebo 11 L.

 

FLORIAN

Přírodní pramenitá voda FLORIAN pochází z vrtu sv. Florian, který se nachází v ekologicky čistém terénu Slezských Beskyd. Jedná se o hloubkový vrt do čtvrtohorních útvarů. Tato voda svou celkovou mineralizací ve výši 197,00 mg/l byla kvalifikována jako nízkomineralizovaná voda vhodná pro denní používání a vyvážený pitný režim. Tato voda se vyznačuje nízkým obsahem vápníku ve výši 34,07 mg/l.

Výtah z chemické analýzy:

Kationty mg/l anionty mg/l
Ca 34,07 F 0,04
Mg 6,68 CL 12,76
K 1,93 HCO3 94,00
Na 7,22 SO4 26,64
Celková mineralizace: 197 mg/l

Pramenitá voda Florian barel 19 l - 104,70 Kč bez DPH

 

LAGUNA

Neperlivá pramenitá voda LAGUNA pochází z přírodního podzemního zdroje LAGUNA, nacházejícího se v obci Stanislavice v Beskydech. Jedná se o hloubkový vrt do třetihorních a čtvrtohorních útvarů, který je chráněn několika kamennými vrstvami. Díky zastoupení zdraví prospěšných látek v optimálním složení, je tato voda výborným a lahodným nápojem, který je vhodný pro dodržování pitného režimu pro všechny věkové kategorie.

Výtah z chemické analýzy:

Kationty mg/l anionty mg/l
Ca 55,50 F 0,09
Mg 4,95 CL 6,80
K 1,05 HCO3 200,00
Na 10,30 SO4 40,70
Celková mineralizace: 300 mg/l

Pramenitá voda Laguna barel 18,9 l - 104,70 Kč bez DPH

Pramenitá voda Laguna barel 11 l - 90 Kč bez DPH

Obsahem ethanolu a cukru výše uvedené vody vyhovují požadavkům Nařízení vlády č. 178/2001, v platném znění, kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (§ 5, čl. 4) a lze je tedy poskytnout zaměstnancům jako ochranný nápoj při ztrátě tekutin do trojnásobku hygienického limitu (nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , §8, odst. 3). V případě překročení tohoto limitu řeší naše společnost tuto problematiku instantním "Ochranným nápojem".

 

Pramenitou vodu, kterou dodává společnost BARLOW s.r.o., lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad.

 
Výše uvedené ceny jsou základní. Po dohodě lze sjednat množstevní slevu.
V ceně je zahrnuta doprava vody k odběrateli a to do 24 hodin od objednání.

 

Balené vody se dělí na následující druhy

přírodní minerální:
Získává se z podzemního zdroje, který musí být schválen a pravidelně prověřován ministerstvem zdravotnictví. Do místa plnění lahví se smí přepravovat pouze potrubím. Nesmí být upravována žádným způsobem, který by změnil charakteristické složení. Mezi povolené úpravy patří odželeznění nebo použití vzduchu obohaceného ozonem. Může být sycena oxidem uhličitým, buď přímo ze zdroje, nebo z jiného než přírodního zdroje. Oxid uhličitý může být rovněž odstraňován.

pramenité vody:
Pochází z chráněného přírodního zdroje, který nemusí být schválen ministerstvem zdravotnictví. Celkový obsah minerálních látek může být nejvýše 1000 mg/l. Smí být upravována stejným způsobem jako přírodní minerální voda. Tato voda je vhodná k trvalému přímému použití dětmi i dospělými. U vod sycených oxidem uhličitým musí být informace „pramenitá voda sycená“ a obsah oxidu v g/l. Mezi pramenité vody se řadí námi distribuovaná voda „Laguna“.

kojenecké vody:
Pochází z chráněného přírodního zdroje. Smí být upravovány jen UV paprsky. Platí na ni přísnější požadavky (mikrobiologické ukazatele, dusičnany). Je vhodná k přípravě kojenecké stravy i k trvalému pití pro všechny. Kromě oxidu uhličitého se do ní nesmí nic přidávat. Ne všechny balené vody uváděné jako kojenecké vyhovují předpisům (zejm. kvůli mikrobiologickým hodnotám).

pitné vody:
Tuto vodu lze získávat z jakéhokoli vodárenského zdroje, upravovat ji stejně jako vodovodní vodu a rovněž požadavky na jakost, jsou shodné s požadavky na „vodovodní„ vodu. Většina je jich ostatně z vodovodní vody vyráběna. Jejich kvalita je srovnatelná s kvalitou pitné vody z vodovodu. Nejsou omezeny úpravy vody, není zakázáno použití bakteriostatických látek (látky zastavující růst bakterií). Některé však překračují předepsané limity kultivovatelných mikroorganismů. Do této kategorie patří i tzv. pí-voda, o jejíž "kvalitě" se vyjadřuje Státní zdravotní ústav. Úsudek si udělejte sami.

ochucené pramenité nebo přírodní minerální vody:
Řídí se předpisy pro nealkoholické nápoje, které mají jiné požadavky než výše uvedené vody. Mohou obsahovat konzervační látky, sladidla, arómata...

léčivé minerální vody:
Na rozdíl od ostatních balených vod se neřadí mezi potraviny.

 

Kontakt

BARLOW s.r.o. Polanecká 847/49a
721 00 Ostrava - Svinov
tel.: 596949922
tel.: 596941058
mobil: 608884141
info(zavináč)barlow.cz